Facebook Pixel

Pracownia Brokat

Jesteśmy projektantem srebrnej i pozłacanej biżuterii z węgla. Tworzymy piękne i unikatowe rzeczy dla Pań i Panów, a wszystko to z zamiłowania do czarnego złota śląskiej ziemi. Nasza najnowsza kolekcja Pół na Pół połączyła charyzmę węgla z kolorem i strukturą naturalnych kamieni. Lekkość, delikatność z jednej strony. Z drugiej siła charakterów: węgla i kwarcu w różu, węgla i zielonego awenturynu, węgla i błękitnego agatu, węgla i ciemnogranatowego dumortierytu, węgla i fioletowego ametystu. Zapraszamy na zakupy!

WYSYŁKA W 2-10 dni robocze

KOSZT WYSYŁKI 12.00 PLN

DARMOWA DOSTAWA OD 250.00 PLN

Produkty 4

na stronę
Ustaw kierunek malejący

Produkty 4

na stronę
Ustaw kierunek malejący

Pracownia Brokat

Katowice

tel.: 883366008

Wysyłka

Jeśli produkt jest dostępny w pracowni (2 dni robocze). W przypadku braku na stanie wysyłka do 10 dni roboczych.

Zwroty

Przy ewentualnych zwrotach/wymianach/reklamacjach prosimy wysłać maila z opisanym problemem na adres: produkt@pracowniabrokat.pl. Prosimy o podanie w treści maila numeru telefonu, to ułatwi nam szybki kontakt. Adres wysyłki: BROKAT SPÓŁKA Z O. O. ul. Gliwicka 188/3, 40-860 Katowice. Do przesyłki zalecamy dołączyć dowód zakupu jak paragon lub wydruk potwierdzający przelew.

1.Z jakim dokumentem masz do czynienia?

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego.

2.Kto jest Administratorem Twoich Danych?

Administratorem danych osobowych zbieranych:a) za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Klientem.b) uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, jest brokat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy: 40-860) przy ul. Gliwickiej 188/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000565588, posiadającą NIP: 6342842136, REGON: 361933918 oraz kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) , kontakt mailowy: hello@pracowniabrokat.pl, tel. 883 366 008, zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie Sprzedawcą.Pod powyższymi danymi kontaktowymi można się również skontaktować z inspektorem ochrony danych.

3.Jak dbamy o Twoje dane?

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.owiedzi na wiadomości Klientów.