Facebook Pixel

MyArtDeco

 MyArtDeco to marka, która istnieje na rynku od 2013. Nasze produkty cieszą się niezwykłą popularnoscią na rynkach zagranicznych, ale również na rynku polskim, głównie ze względu na jakość  produktu, jak i oryginalność naszych ozdób. Nasze ozdoby to propozycja dla Panien Młodych ceniących sobie elegancję, klasę i błysk. Wśród naszej oferty znajują się także okolicznościowe ozdoby do włosów,  idealne np. na Pierwszą Komunię Świetą, studniówke itp. Można tu znaleźć stylowe opaski, jak i eleganckie grzebyki do włosów. Każdy produkt może zostac...

WYSYŁKA W 10 dni roboczych

KOSZT WYSYŁKI 17 PLN

DARMOWA DOSTAWA OD 500 PLN

Produkty 5

na stronę
Ustaw kierunek malejący

Produkty 5

na stronę
Ustaw kierunek malejący

MyArtDeco

woj.świętokrzyskie

tel.: 514826146 iga@myartdeco.co

Wysyłka

Wysyłka towaru zostanie zrealizowana po zarejestrowaniu wpłaty na rachunku bankowym w terminie do 10 dni roboczych. Jeśli istnieje potrzeba szybszej realizacji zamówienia prosimy o kontakt lub informację przy składaniu zamówienia. Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Czas dostawy 2 dni robocze.

Zwroty

Przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy wysyłając zakupiony u nas produkt. Jednak nie może to nastąpić później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymałeś. Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik. Zwracany towar nie może nosić znamion użycia i musi posiadać metkę, która nie została wcześniej odcięta od produktu. Produkt zwracany musi być zapakowany w oryginalne opakowanie i odpowiednio zabezpieczony przed ewentualnym zniszczeniem podczas transportu. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny Produktu (bez kosztów transportu) zostanie przelany niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego produktu. Koszt przesyłki zwracanego produktu pokrywa Klient. Zwrotowi nie podlegają wyroby wykonywane na zamówienie, czyli modyfikowane pod potrzeby klienta np. inna długość, wielkość, czy kolor produktu.
POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Pracownia Artystyczna MyArtDeco (adres siedziby i adres do korespondencji: Kranów 41d 26-021 Daleszyce) NIP:6621612375; REGON:362822925; adres poczty elektronicznej: iga@myartdeco.co, numer telefonu: 514826146 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) zwana dalej „Administratorem”. 1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą. 2. CEL, ZAKRES I CZAS ZBIERANIA DANYCH 2.1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika Jako sklep internetowy gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane w celu 2.1.1. Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (np. założenie konta) 2.1.2. Dokonania dalszych obowiązków związanych z zakupem np. reklamacja, wymiana, zwrot, korekta 2.1.3. W innych przypadkach dane możemy przetwarzać za zgodą Klienta lub w wyniku obowiązków prawnych 3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe klientów są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Powierzamy je w celu utrzymania naszej strony i sklepu internetowego, w celu dostarczenia produktów firmom kurierskim, w celu dokonania płatności firmom obsługującym płatności elektroniczne, lub bankom. 4. Z JAKIEGO RODZAJU DANYCH KORZYSTAMY Przetwarzamy dane klientów takie jak: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, NIP w przypadku firmy. 5. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH 5.1. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu. W pozostałych przypadkach dane osobowe klientów przechowujemy do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach: 5.1. 1Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy 5.1.2 Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych 5.1.3 Zapobiegania nadużyciom i oszustwom 5.1.4 Statystycznych i archiwizacyjnych 6. Konieczność podania danych osobowych Podanie Danych Osobowych przez Klienta w naszym sklepie internetowym jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu , jak na przykład do 6.1. Złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży) 6.2. Rejestracji Konta 7. PLIKI COOKIES Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem). Usługobiorca ma możliwość uniemożliwienia zapisywania plików Cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień własnej przeglądarki internetowej. 8. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 8.1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do uzyskania informacji o swoich danych, a także ma prawo do korekty, lub usunięcia swoich danych bez ponoszenia żadnych opłat (w przypadku kontaktu drogą telefoniczną pozostaje koszt połączenia telefonicznego). W celu zasięgnięcia informacji, usunięcia lub korekty danych należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Administratorem (e-mail na adres: Iga@myartdeco.co, lub też telefonicznie pod numerem telefonu 514826146 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) 8.2. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 9. ZABEZPIECZENIA Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych. Nasze zabezpieczenia są dostosowane do ocenionego realnego zagrożenia. Chronimy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.