Facebook Pixel

Reklamacje dotyczące Produktów zakupionych u poszczególnych Sprzedawców oraz dotyczące Umów Sprzedaży zawartych z poszczególnymi Sprzedawcami należy kierować do Sprzedawców. Każdy Sprzedawca określa samodzielnie stosowaną przez siebie procedurę reklamacyjną – informacje w tym zakresie dostępne są na profilach Sprzedawców na Platfromie weddingdream.shop.